انبار

Mockup Image

بر اساس بروز ترین متد های انبار داری تمامی محصولات و قطعات بر مبنای BOM و متد های FIFO و FILO جهت اطمینان از انبارداری مطمئن و کمترین میزان حمل و نقل در کمترین زمان و قابلیت در دسترس بودن انجام می پذیرد.