واحد پرسکاری

Mockup Image

در این واحد با استفاده از پرسهای ضربه ای و هیدرولیک از ظرفیت 45 تن تا 400 تن انواع قطعات ورقی جهت تامین سایر واحدها تولید می گردد. در این بخش انواع عملیات پانچ,خم کاری,کشش عمیق با ظرفیت تولید ماهیانه 1000000 قطعه انجام می پذیرد.