خط رنگرزی

Mockup Image

این شرکت مجهز به خط رنگ مایع و پودری می باشد که بر اساس بروزترین تکنولوژی دنیا طراحی و ساخت شده است، که شامل بخش های زیر می باشد:

در این قسمت قبل از اعمال هر گونه پوشش تمامی قطعات چربی زدایی شده و سطح آنها با استفاده از فسفات آهن آماده رنگ کاری می گردد.