واحد ماشین کاری

Mockup Image

این واحد مجهز به بروزترین و پیشرفته ترین ماشین های افزار شامل فرز های cnc، تراش های CNC و ماشین وایر کات می باشد. در این بخش تمامی فرآیند های ماشن کاری جهت ساخت انواع قطعات و قالب ها با تکیه بر دانش و تجربه نیروی انسانی صورت می پذیرد.