خط تولید محور

Mockup Image

به عنوان اصلی ترین واحد تولیدی این شرکت، در این بخش انواع محور های تریلر با استفاده از ابزار های دقیق و فیکسچر های ویژه بر اساس بروزترین استاندارد های اروپایی مونتاژ و تولید می گردد.

محور های تولیدی پس از مونتاژ و تست ABS و سایر تست های جاده ای تحویل مشتری می گردد.